BẢNG ĐÁNH GIÁ LỌC DẦU NHỚT

Địa chỉ: 88E Đường 339, Khu phố 5, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Email: sales@intoiltech.com

BẢNG ĐÁNH GIÁ LỌC DẦU NHỚT

Ngày đăng: 14/07/2018
  BẢNG ĐÁNH GIÁ LỌC DẦU  NHỚT
         
  STT Tiêu chí đánh giá Mức độ yêu cầu Thực hiện
  1 Khối lượng thực hiện Lọc cho dung tích 10.000 lít.  
  2 Tiến độ thực hiện 02 THÁNG  
  3 Phương án lọc dầu    
  3.1 Cách thức đấu nối/lắp đặt phục vụ lọc dầu. Cách thức đấu nối/lắp đạt phù hợp với thiết bị hiện
  hữu của Nhà máy đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện tại hiện trường
  Chúng tôi cam kết:
  Cách thức đấu nối: Lắp đặt phù hợp với thiết bị của nhà máy luôn đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện công việc.
  - Cách thức đấu nối/lắp đặt. Toàn bộ được đấu bằng điện 220V,
  Hút toàn bộ dầu ra phi chứa sạch của nhà thầu, . Dầu sẽ được chứa ở nhiều phi và lọc bên ngoài máy
     
  3.2 Cách thức kiểm tra chất lượng dầu làm cơ sở cho việc
  tiếp tục lọc tiếp hay không?
  Cung cấp cách thức/phương pháp kiểm tra để làm cơ
  sở cho việc quyết định không lọc, tiếp tục lọc hay dừng quá trình lọc dầu:  Lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi lọc, kiểm tra chất lượng trong quá trình lọc dầu để quyết định việc tiếp tục hay dừng quá trình lọc dầu để phân tích dầu lần cuối, lấy mẫu phân tích mẫu dầu lần cuối..
  Bằng kinh nghiệm thực tế của các kỹ thuật dày kinh nghiêp đã làm việc trong suốt nhung năm qua. Chúng tôi có thể kiểm tra bằng mắt thường.
  3.3 Thiết bị lọc dầu. Thiết bị lọc dầu phù hợp với phương
  pháp thực hiện và dễ dàng lắp đặt tại site.
   
  3.4 Nhân lực vận hành. Có kinh nghiệm trong việc đấu nối, vận hành dây
  chuyền thiết bị lọc dầu đảm bảo an toàn.
   
  4 GÁI LỌC CHO KHỐI LƯỢNG 10.000 LÍT TRỞ LÊN   7.500/LÍT VND
  2.1 GÁI LỌC CHO KHỐI LƯỢNG 10.000 LÍT TRỞ XUỐNG   8.500/LÍT VND
         
        Tp HCM, Ngày 16 tháng 10 năm 2015
        phong kinh doanh
   
  Zalo
  Hotline