Thông tin - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẦU QUỐC TẾ

Thông tin - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẦU QUỐC TẾ

Thông tin - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẦU QUỐC TẾ

Thông tin - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẦU QUỐC TẾ

Thông tin - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẦU QUỐC TẾ
Thông tin - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẦU QUỐC TẾ

Thông tin

BẢNG ĐÁNH GIÁ LỌC DẦU NHỚT

Ngày đăng: 13:52 14-07-2018
BẢNG ĐÁNH GIÁ LỌC DẦU NHỚT STT Tiêu chí đánh giá Mức độ yêu cầu Thực hiện 1 Khối lượng thực hiện Lọc cho dung tích 10.000 lít. 2 Tiến độ thực hiện 02 THÁNG ...
Top